EDUKATIVNI MATERIJALI

Edukativni filmovi

Pokreni video

Vanjska i unutarnja građa ribe

Pokreni video

Vanjska građa, način kretanja i ponašanje gujavice

Pokreni video

Vanjska građa kornjače

Pokreni video

Uzroci denaturiranja ili koagulacije bjelančevina

Pokreni video

Toplinski kapacitet vode

Pokreni video

Što se događa kada magnezij gori

Pokreni video

Metali i nemetali

Pokreni video

Kako prepoznati spojeve halogenih elemenata Beilsteinova proba

Pokreni video

Ispitivanje svojstava natrija

Pokreni video

Dobivanje kisika zagrijavanjem kalijeva permanganata

Pokreni video

Dobivanje i ispitivanje svojstava ugljikova(IV) oksida

Pokreni video

Čarolija boja

Pokreni video

Brzina kemijske reakcije

Pokreni video

Duh iz boce

Pokreni video

Izrada modela pluća